Hiện nay xu hướng sử dụng dịch vụ thuê ngoài rất phổ biến bởi những lợi ích của nó đem lại. Tuy nhiên, các doanh nghiệp ở Việt Nam chỉ sử dụng dịch vụ thuê ngoài với các dịch vụ đơn lẻ. Do đó, doanh nghiệp vẫn phải dành thời gian cho việc liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ.
Để hỗ trợ doanh nghiệp một cách tốt hơn, công ty PR&Pr Việt Nam kết nối các dịch vụ đơn lẻ mà khách hàng có nhu cầu để thành 1 gói dịch vụ tổng hợp.
Bằng việc tham gia tham gia vào mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ, nơi các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ có thể chia sẻ thông tin cùng nhau hoàn thiện mình, hướng tới một dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng, PR&PR Việt Nam luôn nỗ lực để trở thành nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ hàng đầu ở Việt Nam.

Bên cạnh việc cung cấp một gói dịch vụ phức hợp, PR&Pr cung cấp các dịch vụ riêng lẻ phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng.